تبلیغات
همه چیز در مورد بالیود - کاندیدای ۲۰۰۵
کاندیدای ۲۰۰۵ | عمومي ,

                 کاندیداهای فیلم فیر 2005 :

بهترین فیلم :

      1- بلک 

     2- بانتی اور بابلی 

     3- نو انتری

     4- پیچ تری  

     5- پارینیتا

بهترین کارگردان :

     1- هدمور باندرکار ( پیج تری)  

     2- ناگش کوکونور ( اقبال )

     3- پرادیپ سرکار ( پارینیتا )

     4- رام گوپال ورما ( سرکار) 

     5 سانجی بهاسالی ( بلک )

بهترین مرد :

     1 - امیر خان (منگال پاندی )

     2- آبیشیک باچان ( بانتی اوربابلی )

     3 آمیتا باچان ( بلک ) 

    4- آمیتا باچان ( سرکار)   

    5- سیف علی خان ( پارینیتا )

بهترین زن:

     1- پریتی زینتا ( سلام نمسته)

     2- رانی موکرجی ( بلک)  

     3- رانی موکرجی ( بانتی اوربابلی )   

     4- شرمیلا تاگور ( ویرود )   

     5 ویدیا بالان ( پارینیتا )

بهترین مکمل مرد :

     1-آبیشیک باچان ( سرکار)

     2- آمیتا باچان ( بانتی اوربابلی)

     3- ارشدورسی ( سلام نمسته )

      4 ناصرالدین شاه ( اقبال )   

      5- سانجی دات ( پارینیتا )

بهترین مکمل زن :

      1 - آیشا کاپور(بلک )

      2- بی پاشا باسو ( نوانتری )    

      3- ستندیا مریدل ( پیج تری )

     4- شیفالی شاه ( وقت )

     5- شویتا  پراساد ( اقبال )

 بهترین نقش کمدی :

1- آکشی کمار  ( گرم مسالا )

  2- آنیل کاپور ( نوانتری )

  3- جاوید جفری ( سلام نمسته)

 4- راج پل یاداو ( وقت )

   5 -  سلمان خان ( نوانتری )

بهترین نقش منفی : 

    1- آجی دیوگان ( کال )   

    2 آمریتا سینگ ( کالیونگ )

    3- کی کی ( سرکار )

    4- نانا پاته کار ( آپاهاران )

    5 پانکاج کاپور ( داس )

بهترین آهنگساز :

    1- هیمش رشامیا ( عاشق بنایا آپنه )

    2 شانتانو مویترا ( پارینیتا )

   3 - شانکر. احسان . لوی ( بانتی اوربابلی ) 

   4 - ویشال . شیکر (داس )

   5 عدنان سمی ( لاکی )

بهترین شاعر:

    1 - گلزار ( چوب چوبکه بانتی اوربابلی ) 

   2- گلزار ( دیره جلنا پاهلی )

    3 گلزار ( کجراره بانتی اور بابلی ) 

    4- سمیر ( عاشق بنایا آپنه )

    5- سوآناند کرکره ( پیوبوله پارینیتا )

 بهترین خواننده مرد :

1- هیمش رشامیا ( عاشق بنایا آپنه )

2- سونو نیگام ( دیره جلنا پاهلی )

3- سو نو ینگام ( پیو بوله پارینیتا )

 4- عاطف ( وولمحه زهر ) 

 5- کی کی  وشان ( دس داس )

 بهترین خواننده زن :

1-   شریا گوشال ( ارتوم میل جائو زهر )

2-    شریا گوشال ( پیو بوله پارینیتا )

3-    آلیشا چینایی ( کجراره- بانتی اوربابلی )

4-    سونیدی چوهان ( دیدار ده داس )

5-    سونیدی چوهان ( کیسی پاهلی پارینیتا ) 

 

 

 


نوشته شده توسط همتا در چهارشنبه 24 اسفند 1384 و ساعت 07:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تولد رانی + عیدی + برترین فیلم های بالیوود + تولد سلمان خان + + + سیف علی خان+ تولد شاهرخ خان + تولد آیشوریا رای + ابشیک باچان+ ترجمه فیلم هیچ وقت نگو خداحافظ + جوهی چاولا + آمیشا پاتل+ سولیل شتی + مصاحبه با شاهرخ خان

صفحات: